جذب هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران


 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از جذب 100 عضو هیئت علمی جدید در این دانشگاه خبر داد.
آزاد بخت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران به افزایش دو برابری تعداد ردیف های جذب هیئت علمی در مقایسه با سال 89 اشاره کرد و گفت : براساس برنامه ریزی انجام شده از این تعداد 80 هیئت علمی آموزشی و 20 هیئت علمی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی استان جذب می شوند .
وی افزود : از سال 89 تاکنون 120 نفر به تعداد اعضای هیئت علمی استان اضافه شدند .
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت : با تبدیل به قطب شدن دانشگاههای علوم پزشکی کشور دهها استعداد علمی در سطح زیر مجموعه دانشگاههای قطب ایجاد می شود و خدمات درمانی در بیمارستانها افزایش می یابد .
آزادبخت از راه اندازی دانشکده پزشکی در شهرهای نور / نوشهر / بهشهر / قائمشهر و رامسر خبر داد و افزود : فعالیت ساین اصلی دانشگاه و برنامه های آموزشی آن پس از استقرار دانشکده ها در شهرهای استان به دوره های تکمیلی هدایت می شود .
4 هزار و 440 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحصیل می کنند.

/ 0 نظر / 11 بازدید