نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان انتقال خون ایران

نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان انتقال خون ایران    

نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی سازمان انتقال خون ایران

1.5 برابر ظرفیت به صورت نفرات اصلی و ذخیره پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از طریق سایت مربوطه اعلام میشود.

/ 0 نظر / 14 بازدید