آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی لرستان

آگهی دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی لرستان

شرکت پتروشیمی لرستان واقع در استان لرستان، شهرستان خرم آباد در چارچوب قانون کار وتامین اجتماعی ( بصورت قراردادی مدت معین ) در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف از داوطلبان واجد شرایط با رعایت الویت بومی استان لرستان واستانهای همجوار ( بر اساس تعاریف مندرج در راهنمای دعوت به همکاری) از طریق برگزاری آزمون کتبی ؛ مصاحبه فنی / تخصصی طب صنعتی و گزینش دعوت به همکاری می نماید...

 

 

تاریخ های مهم 90/12/07
تا
90/12/16 ثبت نام و دریافت کد رهگیری 90/12/24 مراجعه به سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون (شامل زمان ، مکان برگزاری آزمون) 90/12/25
از ساعت 09:00 الی 13 رفع نقص 90/12/26 برگزاری آزمون کتبی در محل دانشگاه آزاد واحد خرم آباد واقع در کیلومتر 5 جاده بروجرد

 

منبع و محل ثبت نام :

http://lpc.iran-azmoon.ir/Home.aspx

/ 0 نظر / 9 بازدید