استخدام اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران

     

اداره برنامه ریزی و تحقیقات بانک رفاه کارگران از محققین و دانشجویان علاقه مند به انجام موضوعات پژوهشی بانک دعوت به همکاری مینماید.

پس از انتخاب موضوع و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک زیر به اداره برنامه ریزی و تحقیقات ارسال نمایید.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سعیده خلفی

اولویتهای 91 چه زمانی اعلام میشه؟