استخدام وزارت بهداشت سال91

وزارت بهداشت در تاریخ 26 خرداد 91 آزمون استخدامی خود را برای جذب 10050 نفر نیروی بهداشتی در سراسر کشور برگزار مینماید.


وزارت بهداشت موفق به اخذ مجوز برای  استخدام 10050 نیروی بهداشتی درمانی برای بیمارستان های جدید الاحداث و 549 مجوز برای مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتی جدید الاحداث گردید.

آزمون استخدامی 26 خرداد 91 در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برگزار میشود.

فریفته ; ٩:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٢

ثبت نام متقاضیان اشتغال در بخش کشاورزی

ثبت نام متقاضیان اشتغال در بخش کشاورزی  
 

ثبت نام متقاضیان اشتغال در بخش کشاورزی

لینک ثبت نام

فریفته ; ٤:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٩